Wat we doen

Grondwerken
Grondwerken in de ruime zin van het woord. De werken worden uitgevoerd met de nodige kennis, de geschikte machines en materialen.

• Grondverzet
• Transport
• Nivelleringswerken
• Saneringen
• Ophogingen
• Vijvers
• Bouwputten
• Bouwrijp maken van terreinen
• Dijken

Wegenbouw
Verschillende soorten wegenwerken kunnen uitgevoerd worden. Dit zowel in de openbare als in de private sector.

• Verkavelingen
• Aanleggen van rioleringssystemen in pvc, beton, HDPE
• Plaatsen van collectoren en pompputten
• Aanleg van wegen, opritten, parkings,… in verschillende soorten materialen
• Funderingen
• Bufferbekkens

Verhuur
Het verhuren van kranen met operator

Voor onze Algemene Voorwaarden klik HIER.